ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2567
5 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
27 พ.ค. 2567 รายละเอียด เอกสารประกาศฯ
icon

article