ประกาศ สป.กค. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบฯเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ สป.กค. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบฯเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2567
2 อัตรา

article