article

ข้าราชการการเมือง
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายสันติ พร้อมพัฒน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่กระทรวงการคลัง
นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายอารักษ์ โพธิทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายวารุจ ศิริวัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง