article

รมว.คลัง ให้การต้อนรับ ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย
29 มิ.ย. 2565
icon 491

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนาย Fabrizio Zarcone ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย โดยมีนายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12