article

งานสัมมนา iBusiness Forum 2022 “2022 Next Economic Chapter : New Challenges and Opportunities เศรษฐกิจไทยปี 2565 ความท้าทายและโอกาสใหม่”
23 ก.พ. 2565
icon 494

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนา iBusiness Forum 2022 “2022 Next Economic Chapter : New Challenges and Opportunities เศรษฐกิจไทยปี 2565 ความท้าทายและโอกาสใหม่” และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเสวนา “นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2565 ความท้าทายและโอกาสใหม่ โดยขุนพลทางเศรษฐกิจ” ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

 

ติดตามรับชมได้จากลิ๊งค์

https://www.youtube.com/watch?v=MAI6GRkpoGo

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18