article

ประชุมหารือข้อราชการ รมว.คลัง กับ The World Bank Group
25 พ.ย. 2564
icon 179

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมหารือข้อราชการกับ The World Bank Group (ประชุมผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE) ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6