article

รมว.คลัง ปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนา เทรนด์อสังหาฯ ยุคโควิด ปีทองผู้ซื้อ?
31 มี.ค. 2564
icon 292

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ มาตรการรัฐ : ขับเคลื่อนอสังหาฯ ฟื้นเศรษฐกิจไทย ในงานสัมมนา เทรนด์อสังหาฯ ยุคโควิด ปีทองผู้ซื้อ? ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23
gallery-24
gallery-25
gallery-26
gallery-27
gallery-28
gallery-29