article

ผอ.สคร. แถลงผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
23 ธ.ค. 2559
icon 334

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแถลงผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559 มีการเบิกจ่ายงบลงทุนแล้วทั้งสิ้นปี 2.1 แสนล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 81% ของแผนการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจทั้ง 45 แห่ง ที่มีแผนการลงทุนทั้งสิ้น 2.59 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 71% โดยสิ้นปีนี้ สคร.จะพยายามเร่งรัดการลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้คาดว่า ณ สิ้นปีนี้จะมีการเบิกจ่ายงบลงทุนรวมอยู่ที่ 2.4 แสนล้านบาท ขณะที่ปี 2560 คาดว่าการเบิกจ่ายงบลงทุนจะอยู่ที่ 3.7 แสนล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นการเบิกจ่ายงบลงทุนรวมจากปี 2559 ราว 10% โดยปี 2560 ตั้งเป้าการเบิกจ่ายอยู่ที่ 95% ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 (อ่านรายละเอียดจากไฟล์ข่าวที่แนบ)

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4