article

อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นต่างๆ ของกรมธนารักษ์
26 ธ.ค. 2559
icon 568

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นผลตอบรับของการจัดงานนิทรรศการ “ธ สถิตกลางใจไทยนิรันดร์” การรับเหรียญจองของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ผลการดำเนินงานของกรมธนารักษ์ปี 2559 และแผนดำเนินงานปี 2560 ณ ห้องประชุม 301 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5