article

กรมศุลกากรแถลงข่าวความคืบหน้ารถโดยสารที่ใช้เชื้อเพลิง NGV
29 ธ.ค. 2559
icon 595

นายชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร และนายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ในฐานะรองโฆษกกรมศุลกากร แถลงข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้ารถโดยสารที่ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ (NGV) ณ ศูนย์แถลงข่าวกรมศุลกากร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร คลองเตย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7