article

ธ.ออมสินปล่อยขบวนรถถุงยังชีพเพื่อช่วยเกลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
8 ม.ค. 2560
icon 244

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานปล่อยขบวนรถถุงยังชีพกว่า 10,000 ชุด พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงานส่วนกลาง เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ในพื้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดพัทลุง ซึ่งธนาคารออมสินส่งกำลังใจ พร้อมความห่วงใย สู่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9