article

EXIM BANK สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา และ SME Development Bank ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยไปยังกัมพูชา
13 ม.ค. 2560
icon 433

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พลเอกวิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา และนายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ “ความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย” ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน เพื่อให้การสนับสนุนและคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการทำการค้าและการลงทุนไปยังกัมพูชา ทั้งนี้ กัมพูชาเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทย โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปกัมพูชา ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ น้ำมันสำเร็จรูป และเครื่องดื่ม การค้าระหว่างไทยกับกัมพูชาในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2559 มีมูลค่ารวม 4,960.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ไทยเป็นนักลงทุนต่างชาติสำคัญอันดับที่ 9 ในกัมพูชา โดยเงินลงทุนโดยตรงของไทยในกัมพูชามีมูลค่า 930.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3