article

ผู้จัดการ ธ.ก.ส มอบถุงยังชีพแก่ลูกค้าผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม จ.นครศรีธรรมราช
13 ม.ค. 2560
icon 498

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายนุกูล ปาระชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และผู้บริหาร เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพของธนาคาร ให้กับกลุ่มเกษตรกรลูกค้าผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม หมู่ 15 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับผลกระทบและความเสียหายจากอุทกภัย พร้อมร่วมหารือแลกเปลี่ยน และรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการฟื้นฟู/แก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8