article

อวยพรปีใหม่ 2560 รมว.คลัง
13 ม.ค. 2560
icon 445

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมขอพรปีใหม่ 2560 ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4