article

บสย. และ ธ.ออมสิน หารือแนวทางหนุน SMEs ปี 2560
25 ม.ค. 2560
icon 501

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และนายชญานิน ศิริจางคพัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ร่วมประชุมหารือกับนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมผู้บริหาร ในโอกาสอวยพรปีใหม่ และร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ตลอดปี 2560 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4