ปฏิทินกิจกรรม
11
กรกฎาคม
2567

11.00 น. รองนายกฯ และ รมว.คลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS ระยะที่ 11 "บสย. SMEs ยั่งยืน" โดยมี รมช.คลัง (นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล) ร่วมงาน และกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. กล่าวรายงาน

article

วันที่เริ่มต้นกิจกรรม
11 ก.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม
11 ก.ค. 2567
หน่วยงานกิจกรรม
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
รายละเอียดกิจกรรม

11.00 น. รองนายกฯ และ รมว.คลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS ระยะที่ 11 "บสย. SMEs ยั่งยืน" โดยมี รมช.คลัง (นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล) ร่วมงาน และกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. กล่าวรายงาน ณ ห้องอินฟินิตี้ 2 โรงแรมพูลแมนคิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (ถนนรางน้ำ)

กลุ่มกิจกรรม
กระทรวงการคลัง
สถานที่จัดการประชุมกิจกรรม
ห้องอินฟินิตี้ 2 โรงแรมพูลแมนคิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (ถนนรางน้ำ)

9.45 น. อธิบดีกรมสรรพากรอธิบดีกรมธนารักษ์ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ“โครงการก่อสร้างอาคารและที่พักอาศัยของกรมสรรพากร” ระหว่าง กรมสรรพากร กรมธนารักษ์ และ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

article

วันที่เริ่มต้นกิจกรรม
11 ก.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม
11 ก.ค. 2567
หน่วยงานกิจกรรม
กรมสรรพากร
รายละเอียดกิจกรรม

9.45 น. อธิบดีกรมสรรพากรอธิบดีกรมธนารักษ์ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ“โครงการก่อสร้างอาคารและที่พักอาศัยของกรมสรรพากร” ระหว่าง กรมสรรพากร กรมธนารักษ์ และ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ณ ห้อง VIP 1 ห้องอาหารกรมสรรพากร อาคารกรมสรรพากร

กลุ่มกิจกรรม
กระทรวงการคลัง
สถานที่จัดการประชุมกิจกรรม
ห้อง VIP 1 ห้องอาหารกรมสรรพากร อาคารกรมสรรพากร