หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2/2560
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2/2560
ประกาศเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2560
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2/2560
วันที่เริ่ม 02-06-2560
วันที่สิ้นสุด 30-06-2560
สถานที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดลำปาง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ตารางการฝึกอบรม
icon
2 ประกาศรายชื่อ
icon