หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 8
หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 8
ประกาศเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2561
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 8
วันที่เริ่ม 06-08-2561
วันที่สิ้นสุด 23-08-2561
สถานที่ โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ และจังหวัดสงขลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 รายละเอียด
icon
2 ประกาศรายชื่อ
icon