จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 5 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมตู้เย็น ยี่ห้อ SAMSUNG หมายเลขครุภัณฑ์ สป 1/คย2/51 100 000 006 346 สำหรับใช้งานราชการประจำห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,500.00 2,500.00 รายละเอียด
2 1 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมสาย Fiber Optic เส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ถึง กรมสรรพากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43,709.50 42,800.00 รายละเอียด
3 31 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างทำความสะอาดเก้าอี้ประจำห้องประชุมวายุภักษ์ ๑,๒,๓ และห้องคอนโทรล ชั้น ๑ กระทรวงการคลัง จำนวน ๑๔๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,920.00 42,920.00 รายละเอียด
4 30 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อโช๊คอัพประตูพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,000.00 6,000.00 รายละเอียด
5 29 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง และถังพักน้ำ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72,760.00 72,760.00 รายละเอียด
6 29 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างซักพรมปูพื้นประจำห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ ชั้น ๔ กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56,068.00 56,068.00 รายละเอียด
7 29 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างถอดอ่างล้างมือพร้อมซ่อมแซมฝาผนัง บริเวณหน้าห้องน้ำกองงานรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายสันติ พร้อมพัฒน์) ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,745.00 3,745.00 รายละเอียด
8 28 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 408,575.00 408,575.00 รายละเอียด
9 22 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างทำแบ็คดรอปหน้าตรง มีขอบโค้ง (เฉพาะงานพิมพ์) จำนวน ๑ ชุด สำหรับใช้ในการจัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,453.00 8,453.00 รายละเอียด
10 21 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ A4 สำหรับการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,087.50 28,087.50 รายละเอียด