จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 9 ม.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างทำตรายาง จำนวน 93 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,700.00 16,700.00 รายละเอียด
2 8 ม.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพาหนะรถบัสปรับอากาศ และจ้างเหมาพาหนะรถยนต์ตู้ เพื่อรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 187,500.00 - รายละเอียด
3 8 ม.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 11 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,840.00 2,840.00 รายละเอียด
4 5 ม.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง ซื้อการจัดซื้อมู่ลี่ไม้สีขาว พร้อมติดตั้ง ชั้น 3 อาคาร 4 อาคารสำนักงบประมาณ (เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94,012.00 94,012.00 รายละเอียด
5 4 ม.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 41 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,920.00 6,920.00 รายละเอียด
6 4 ม.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งบริเวณด้านบนฝ้าเพดานห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,050.00 16,050.00 รายละเอียด
7 28 ธ.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า (รถตู้) หมายเลขทะเบียน ฮค - 330 กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,380.00 19,380.00 รายละเอียด
8 28 ธ.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพาหนะรถบัสปรับอากาศ เพื่อรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100,000.00 100,000.00 รายละเอียด
9 27 ธ.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างย้ายและล้างเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3 อาคาร 4 อาคารสำนักงบประมาณ (เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46,900.00 46,900.00 รายละเอียด
10 25 ธ.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อแจกันดอกไม้สด จำนวน 1 แจกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,500.00 1,500.00 รายละเอียด