จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 11 ส.ค. 2560 ตกลงราคา ซื้อซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีตกลงราคา - 177,192 รายละเอียด
2 10 ส.ค. 2560 ตกลงราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และสนามหญ้า และทำความสะอาดถนนภยในบริเวณกระทรวงการคลัง - 1,000,000 รายละเอียด
3 10 ส.ค. 2560 ตกลงราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และสนามหญ้า และทำความสะอาดถนนภยในบริเวณกระทรวงการคลัง - 1,000,000 รายละเอียด
4 8 ส.ค. 2560 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 1,785,933.58 รายละเอียด
5 8 ส.ค. 2560 พิเศษ จ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ - 8,486,063 รายละเอียด
6 8 ส.ค. 2560 พิเศษ เช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ - 1,058,016 รายละเอียด
7 8 ส.ค. 2560 ประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 1,785,933.58 รายละเอียด
8 8 ส.ค. 2560 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 1,785,933.58 รายละเอียด
9 8 ส.ค. 2560 พิเศษ จ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ - 8,486,063 รายละเอียด
10 8 ส.ค. 2560 พิเศษ เช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ - 1,058,016 รายละเอียด