จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 20 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,200 - รายละเอียด
2 20 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,050 - รายละเอียด
3 19 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างขนย้ายโต๊ะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,500 - รายละเอียด
4 19 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31,854.97 - รายละเอียด
5 19 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเปลี่ยนวอลล์เปเปอร์ห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,775.40 - รายละเอียด
6 19 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31,854.97 - รายละเอียด
7 19 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง ซื้อต้นไม้ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย ต้นดาวเรือง ต้นชะพลู รั้วพลาสติกสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 215,000 - รายละเอียด
8 19 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31,854.97 - รายละเอียด
9 19 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31,854.97 - รายละเอียด
10 18 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 6,080,932 รายละเอียด