จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 21 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างทำป้ายชื่อสำหรับต้นไม้ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,100.00 1,100.00 รายละเอียด
2 21 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า (กะบะ) หมายเลขทะเบียน ชร-1295 กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,600.00 38,600.00 รายละเอียด
3 17 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อผ้าใบหลังคาเต็นท์ตลาดนัดสวัสดิการกระทรวงการคลังพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65,000.00 53,393.00 รายละเอียด
4 16 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับการปฎิบัติงานใรระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NEW GFMIS Thai) ของศูนญ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 223,416.00 223,416.00 รายละเอียด
5 16 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับการปฎิบัติงานใรระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NEW GFMIS Thai) ของศูนญ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 223,416.00 223,416.00 รายละเอียด
6 11 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อแจกันดอกไม้สด จำนวน 1 แจกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,500.00 1,500.00 รายละเอียด
7 11 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อชุดข้าวสารอาหารแห้งพร้อมพวงมาลัย สำหรับใช้ใน การเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,360.00 3,360.00 รายละเอียด
8 11 ส.ค. 2566 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,125,990.00 5,125,990.00 รายละเอียด
9 9 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,693.00 42,693.00 รายละเอียด
10 8 ส.ค. 2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาและติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,691,000.00 5,691,000.00 รายละเอียด