จ้างทำความสะอาดพรม ผ่าม่านและโซฟา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66099418182
งบประมาณ:
72,439.00
ราคากลาง:
72,439.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 20 ก.ย. 2566

article