ซื้อวัสดุ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
65087033039
งบประมาณ:
3,320.00
ราคากลาง:
3,320.00
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
021265800
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 4 ส.ค. 2565

article