ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับการปฎิบัติงานใรระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NEW GFMIS Thai) ของศูนญ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66089271406
งบประมาณ:
223,416.00
ราคากลาง:
223,416.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 16 ส.ค. 2566

article