จ้างเหมาประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรอบรั้วกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
65067490518
งบประมาณ:
20,000.00
ราคากลาง:
19,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
02-126-5800
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 23 มิ.ย. 2565

article