จ้างเหมาประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรอบรั้วกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66079533762
งบประมาณ:
20,000.00
ราคากลาง:
20,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 25 ก.ค. 2566

article