จ้างซ่อมบำรุงรักษารถราชการ (ตู้) ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮค 327 กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
64117215156
งบประมาณ:
8,549.30
ราคากลาง:
8,549.30
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
021265800
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 19 พ.ย. 2564

article