จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า (รถตู้) หมายเลขทะเบียน ฮค - 329 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66099170725
งบประมาณ:
6,500.00
ราคากลาง:
6,500.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 7 ก.ย. 2566

article