ซื้อโทรทัศน์ Digital พร้อมกล่องรับสัญญาณ และขาตั้งโทรทัศน์แบบมีล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66099161888
งบประมาณ:
22,994.30
ราคากลาง:
27,804.30
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 7 ก.ย. 2566

article