ซื้อโช๊คอัพประตูพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66089614929
งบประมาณ:
6,000.00
ราคากลาง:
6,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 30 ส.ค. 2566

article