จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 1 กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
65097483947
งบประมาณ:
48,150.00
ราคากลาง:
48,150.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 20 ก.ย. 2565

article