จ้างเหมาพาหนะรถบัสปรับอากาศและพาหนะรถยนต์ตู้ เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง เรื่อง การเสริมสร้าง Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีความสุขในการปฏิบัติงาน นำคว
เลขที่โครงการ:
66079571444
งบประมาณ:
121,000.00
ราคากลาง:
121,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 26 ก.ค. 2566

article