ซื้ออุปกรณ์ USB Flash Drive จำนวน 11 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66099326699
งบประมาณ:
2,354.00
ราคากลาง:
2,354.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 14 ก.ย. 2566

article