จ้างสำหรับการจ้างจัดทำโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 112 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66099110052
งบประมาณ:
173,768.00
ราคากลาง:
173,768.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 6 ก.ย. 2566

article