จ้างถอดอ่างล้างมือพร้อมซ่อมแซมฝาผนัง บริเวณหน้าห้องน้ำกองงานรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายสันติ พร้อมพัฒน์) ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66089606010
งบประมาณ:
3,745.00
ราคากลาง:
3,745.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 29 ส.ค. 2566

article