จ้างการจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
65097523326
งบประมาณ:
416,654.00
ราคากลาง:
416,654.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 21 ก.ย. 2565
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 22 ก.ย. 2565

article