จ้างการจ้างจัดทำโล่ทีีระลึกผู้เกษียณอายุราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66099177627
งบประมาณ:
7,383.00
ราคากลาง:
7,383.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 8 ก.ย. 2566

article