จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า (กะบะ) หมายเลขทะเบียน ชร-1295 กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66089464474
งบประมาณ:
38,600.00
ราคากลาง:
38,600.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 21 ส.ค. 2566

article