จ้างเหมาพาหนะรถยนต์ตู้ เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66069044990
งบประมาณ:
49,000.00
ราคากลาง:
49,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2 มิ.ย. 2566

article