จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า (รถตู้) หมายเลขทะเบียน ฮค-330 กรุงเทพมหานคร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66099128088
งบประมาณ:
18,600.00
ราคากลาง:
18,600.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 6 ก.ย. 2566

article