ซื้อชุดข้าวสารอาหารแห้งพร้อมพวงมาลัย สำหรับใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 จำนวน 11 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66079563492
งบประมาณ:
3,080.00
ราคากลาง:
3,080.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 25 ก.ค. 2566

article