ซื้อเครื่องดื่มรับรองแขก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66079214801
งบประมาณ:
15,421.50
ราคากลาง:
15,421.50
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อชนะการเสนอราคา 11 ก.ค. 2566

article