จ้างทำแบ็คดรอปหน้าตรง มีขอบโค้ง (เฉพาะงานพิมพ์) จำนวน ๑ ชุด สำหรับใช้ในการจัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66089438799
งบประมาณ:
8,453.00
ราคากลาง:
8,453.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 22 ส.ค. 2566

article