จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองระบบ New GFMIS Thai โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
64097562621
งบประมาณ:
984,000.00
ราคากลาง:
1,026,240.00
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
021265800
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ราคากลาง 13 ก.ย. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 20 ก.ย. 2564

article