จ้างโครงการจ้างบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66099509646
งบประมาณ:
176,748.00
ราคากลาง:
176,748.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 25 ก.ย. 2566

article