ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
65117177113
งบประมาณ:
231,066.50
ราคากลาง:
231,066.50
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 15 พ.ย. 2565

article