การจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถยนต์ จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีการขายทอดตลาด ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2564
เลขที่โครงการ:
งบประมาณ:
ราคากลาง:
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
02-126-5800 ต่อ 2111 มือถือ 085-156-5560
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

article