จ้างการจ้างซ่อมแซมท่อน้ำประปา บริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดิน อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
67079118955
งบประมาณ:
3,900.00
ราคากลาง:
3,900.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 10 ก.ค. 2567

article