ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66079400746
งบประมาณ:
485,940.50
ราคากลาง:
485,940.50
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 20 ก.ค. 2566

article